Nuorisoparlamentti
Hanke selvittää, miten maakunnan ammatillisen koulutuksen järjestäjät toteuttavat nuorten koulutustakuuta. Selvityksen pohjalta luodaan toimijoiden tarpeisiin sopeutuva malli, jonka avulla koulutustakuun toteutumista parannetaan. Malli sisältää suosituksia sekä antaa välineitä nuoria ohjaaville ammattilaisille.

Uudenmaan liiton koordinoimassa hankkeessa on mukana kaksikymmentä toisen asteen ammatillisen koulutuksen järjestäjää, eli valtaosa alan toimijoista maakunnassa. Hanke toteutetaan Euroopan unionin ESR-rahoituksella vuosina 2015–2016.


AJANKOHTAISTA: JÄRVENPÄÄN TILAISUUS OHJAUKSEN TULEVAISUUDESTA JA ERITYISTÄ TUKEA TARVITSEVISTA OPISKELIJOISTA KÄYNNISTI SEUTUTILAISUUKSIEN SARJAN

Nuorten ohjauksen parissa työskenteleviä kokoontui perjantaina 14.10.2016 Järvenpäähän tarkastelemaan erityistä tukea tarvitsevien nuorten nykyistä ja tulevaa ohjausta. Mukana oli noin 70 koulujen, oppilaitosten, kaupunkien ja muiden sidosryhmien edustajaa. Tilaisuus on yksi neljästä tilaisuudesta, joissa tarkastellaan eri näkökulmista koulutustakuun toteutumiseen liittyviä haasteita sekä hyviä toimintamalleja. Tutustu tilaisuuden antiin >

Syksyn ja talven aikana tullaan järjestämään vielä seuraavat kolme tilaisuutta, joissa tarkastellaan hankkeen tähänastisia löydöksiä:

Lohja 14.11.2016. Teemana: Kohti sujuvaa ohjausta
Asiantuntijavieraana: dosentti, yliopettaja Jaakko Helander, HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu. Tutustu ohjelmaan> Ilmoittaudu tästä 6.11. mennessä 
Porvoo 1.12.2016. Teemana: Nuorten tukeminen kohti myönteistä tulevaisuutta
Asiantuntijavieraana nuorisotyön ja nuorisotutkimuksen emeritaprofessori Helena Helve, Tampereen yliopisto  > Ohjelma tulossa
Vantaa 25.1.2017. Teemana: Maahanmuuttajataustaiset nuoret.  > Ohjelma tulossa

Tilaisuuksissa laajalla osallistujajoukolla – seudullisilla hankkeilla ja yksittäisillä toimijoilla – on mahdollisuus nostaa esille näkemyksiään nuorten ohjauspalveluiden kehittymisestä sekä siitä, minne nyt ollaan menossa uudistusten ja muutosten keskellä.

Tule mukaan kuulemaan ja keskustelemaan!


VIERASKYNÄ: Aikuiskoulutuksen parissa työskentelevien ohjaustaidot ajan tasalle täydennyskoulutuksella
Rita Hintsala, kouluttaja, Validia Ammattiopisto

yhdessa-koulutustakuuseen-kuvaAikuiskoulutuksessa erilaiset tuen tarpeet näyttävät lisääntyneen ja monimuotoistuneen. Oppimisvaikeuksien lisäksi elämänhallintaan, toiminnanohjaukseen ja mielenterveyteen liittyviä haasteita esiintyy enenevässä määrin. Aikuisten parissa työskentelevät kouluttajat, opinto-ohjaajat ja valmentajat kaipaavatkin keinoja, miten tukea paremmin opiskelijoita selviämään opintopolullaan erilaisten oppimisen haasteiden kanssa. Tähän tarpeeseen on vastaamassa Sparraamalla paremmaksi osaajaksi – Erityinen tuki ammatillisessa aikuiskoulutuksessa -täydennyskoulutuspaketti. Lue lisää >


Katsaukset oppilaanohjauksesta, etsivästä nuorisotyöstä, nuorten aikuisten osaamisohjelmasta ja maahanmuuttajataustaustaisten nuorten ammatilliseen koulutukseen liittyvistä kysymyksistä on julkaistu

Vuoden 2015 aikana koottiin aineistoja ja koostettiin pienimuotoisia katsauksia oppilaanohjauksesta, etsivästä nuorisotyöstä, nuorten aikuisten osaamisohjelmasta ja maahanmuuttajataustaustaisten nuorten ammatilliseen koulutukseen liittyvistä kysymyksistä Uudellamaalla.Koulutustakuu_01

Katsaukset toimivat hankkeessa aineistoina, joita työstetään eteenpäin ja joiden pohjalta laaditaan yleisiä suosituksia koulutustakuun parempaan toteuttamiseen. Tarkoituksena on lisätä moniammatillista ymmärrystä ja nostaa esille erilaisia näkökulmia. > Tutustu katsauksiin