Nuorisoparlamentti
Hanke (Yhdessä takuuseen – koulutustakuun varmistaminen Uudellamaalla, S20128) selvittää, miten maakunnan ammatillisen koulutuksen järjestäjät toteuttavat nuorten koulutustakuuta. Selvityksen pohjalta luodaan toimijoiden tarpeisiin sopeutuva malli, jonka avulla koulutustakuun toteutumista parannetaan. Malli sisältää suosituksia sekä antaa välineitä nuoria ohjaaville ammattilaisille.

Uudenmaan liiton koordinoimassa hankkeessa on mukana kaksikymmentä toisen asteen ammatillisen koulutuksen järjestäjää, eli valtaosa alan toimijoista maakunnassa. Hanke toteutetaan Euroopan unionin ESR-rahoituksella vuosien 2015–2017 aikana. Hanke on päättynyt huhtikuussa 2017.


SÄHKÖINEN OHJAUSKIRJA ”PARHAAT OHJAUSPALVELUT UUDELLEMAALLE” ON ILMESTYNYT

Ohjauskirjan tarkoituksena on jakaa tietoa ja hyviä toimintamalleja nuorten ohjauksen ohjauskirjaparissa työskenteleville. Kirjaan on koottu useita kymmeniä ammatillisissa oppilaitoksissa käytössä olevia toimintamalleja, joita voidaan hyödyntää nuoren ohjauksessa niin nivelvaiheessa, opiskelun aikana kuin opiskelun jälkeen. Käytännön esimerkeissä nousee esille sektorirajat ylittävän yhteistyön merkitys. Kirjassa on visualisoitu erilaisia yksilöllisiä opintopolkuja ja nuorten oma ääni kuullaan videoiden kautta. Monipuolinen taustoitus sekä linkitykset lainsäädäntöön, tutkimuksiin ja tilastoihin avaavat ammatillisen koulutuksen tilaa ja tulevia haasteita.

>Tutustu tarkemmin

ABRIDGED  VERSION OF THE ELECTRONIC COUNCELLING HANDBOOK IN ENGLISH

> Read more


HANKKEEN LOPPURAPORTTI ON ILMESTYNYT

> Lue raportti


YHDESSÄ KOULUTUSTAKUUSEEN -HANKKEEN PÄÄTÖSSEMINAARISSA 6.4.2017 LUOTIIN KATSAUS KOULUTUSTAKUUSEEN SEKÄ TYÖN JA KOULUTUKSEN TULE VAISUUTEEN

Yhdessä koulutustakuuseen -hankkeen päätösseminaarissa keskusteltiin koulutustakuun toteutumisesta, nuorten ohjaamisen hyvistä malleista sekä työn ja koulutuksen tulevaisuudesta. Seminaari kokosi Helsingin Kilta-Saliin torstaina 6.4. lähes 90 nuorten parissa työskentelevää uusmaalaista toimijaa. Mukana oli koulutus- ja nuorisoalan väkeä muun muassa ammatillisista oppilaitoksista ja peruskouluista, kuntien nuoriso- ja opetustoimesta, TE-toimistosta, Opetushallituksesta ja ministeriöistä.

> Tutustu tarkemmin


 SEUTUTILAISUUS VANTAALLA 25.1.2017: MAAHANMUUTTAJATAUSTAISTEN NUORTEN TUKEMINEN TYÖELÄMÄÄN
Seututilaisuuksien sarja sai jatkoa Vantaalla, jossa tilaisuuden teemana oli maahanmuuttajataustaisten nuorten tukeminen työelämään. Ammattiopisto Variassa 25.1.2017 järjestetty tilaisuus kokosi maahanmuuttajataustaisten nuorten ohjauksen parissa työskenteleviä yhteen keskustelemaan nuorten ohjauksesta ja tukemisesta kohti työelämää. Tilaisuuteen osallistui noin 60 koulujen, oppilaitosten, kaupunkien ja muiden sidosryhmien edustajaa. > Lue lisää ”TAPAHTUMAT” -osiosta 


OPINTOMATKALLA HOLLANNISSA 9.-11.11.2016
Hankkeessa toteutettiin opintomatka Hollantiin marraskuun alkupuolella. Matkan tarkoituksena oli tutustua wp_20161110_12_58_10_proHollannin nivelvaiheohjaukseen sekä opintojen keskeyttämistä ehkäiseviin toimiin. Matkan aikana kuultiin mm. Amsterdamin kaupungin palveluista sekä käytiin useiden koulutuksen järjestäjien vieraina Rotterdamissa, Arnhemissä sekä Hoofddorpissa > Lue lisää ”TAPAHTUMAT” -osiosta


VIERASKYNÄ: Aikuiskoulutuksen parissa työskentelevien ohjaustaidot ajan tasalle täydennyskoulutuksella
Rita Hintsala, kouluttaja, Validia Ammattiopisto

yhdessa-koulutustakuuseen-kuvaAikuiskoulutuksessa erilaiset tuen tarpeet näyttävät lisääntyneen ja monimuotoistuneen. Oppimisvaikeuksien lisäksi elämänhallintaan, toiminnanohjaukseen ja mielenterveyteen liittyviä haasteita esiintyy enenevässä määrin. Aikuisten parissa työskentelevät kouluttajat, opinto-ohjaajat ja valmentajat kaipaavatkin keinoja, miten tukea paremmin opiskelijoita selviämään opintopolullaan erilaisten oppimisen haasteiden kanssa. Tähän tarpeeseen on vastaamassa Sparraamalla paremmaksi osaajaksi – Erityinen tuki ammatillisessa aikuiskoulutuksessa -täydennyskoulutuspaketti. Lue lisää >


Katsaukset oppilaanohjauksesta, etsivästä nuorisotyöstä, nuorten aikuisten osaamisohjelmasta ja maahanmuuttajataustaustaisten nuorten ammatilliseen koulutukseen liittyvistä kysymyksistä on julkaistu

Vuoden 2015 aikana koottiin aineistoja ja koostettiin pienimuotoisia katsauksia oppilaanohjauksesta, etsivästä nuorisotyöstä, nuorten aikuisten osaamisohjelmasta ja maahanmuuttajataustaustaisten nuorten ammatilliseen koulutukseen liittyvistä kysymyksistä Uudellamaalla.Koulutustakuu_01

Katsaukset toimivat hankkeessa aineistoina, joita työstetään eteenpäin ja joiden pohjalta laaditaan yleisiä suosituksia koulutustakuun parempaan toteuttamiseen. Tarkoituksena on lisätä moniammatillista ymmärrystä ja nostaa esille erilaisia näkökulmia. > Tutustu katsauksiin