Nuorisoparlamentti
Hanke selvittää, miten maakunnan ammatillisen koulutuksen järjestäjät toteuttavat nuorten koulutustakuuta. Selvityksen pohjalta luodaan toimijoiden tarpeisiin sopeutuva malli, jonka avulla koulutustakuun toteutumista parannetaan. Malli sisältää suosituksia sekä antaa välineitä nuoria ohjaaville ammattilaisille.

Uudenmaan liiton koordinoimassa hankkeessa on mukana kaksikymmentä toisen asteen ammatillisen koulutuksen järjestäjää, eli valtaosa alan toimijoista maakunnassa. Hanke toteutetaan Euroopan unionin ESR-rahoituksella vuosina 2015–2016.


VIERASKYNÄ

Toisen asteen koulutustarjonta ja koko ikäluokan kouluttaminen

Suomessa lähes 15 prosenttia peruskoulun päättävistä nuorista ei suorita mitään toisen asteen tutkintoa. Tämä tarkoittaa sitä, että kustakin ikäluokasta noin 10 000 nuorta jää pelkän peruskoulututkinnon varaan. Tuoreessa väitöskirjatutkimuksessani tarkastelen koulutuksen tarjontarajoitteiden vaikutusta toisen asteen tutkinnon suorittamiseen. Tutkimusaineisto muodostuu neljästä kokonaisesta ikäluokasta vuosina 2000-2003 peruskoulun päättäneitä nuoria. > Lue lisää


Lainsäädännön näkökulmat esillä iltapäivätilaisuudessa 26.4.2016  

tilaisuus26042016Uudenmaan liitossa järjestettiin tilaisuus, joka tarkasteli oppilas- ja opiskelijahuoltolain sekä nuorisolain näkökulmia toisen asteen ammatillisten oppilaitosten osalta. Lähes neljäkymmentä opinto-ohjaajaa, kuraattoria, koulutusjohtajaa ja muita alueen toimijoiden edustajaa kokoontui kuulemaan asiantuntijaesityksiä. > Lue lisää


 

Katsaukset oppilaanohjauksesta, etsivästä nuorisotyöstä, nuorten aikuisten osaamisohjelmasta ja maahanmuuttajataustaustaisten nuorten ammatilliseen koulutukseen liittyvistä kysymyksistä on julkaistu

Vuoden 2015 aikana koottiin aineistoja ja koostettiin pienimuotoisia katsauksia oppilaanohjauksesta, etsivästä nuorisotyöstä, nuorten aikuisten osaamisohjelmasta ja maahanmuuttajataustaustaisten nuorten ammatilliseen koulutukseen liittyvistä kysymyksistä Uudellamaalla.Koulutustakuu_01

Katsaukset toimivat hankkeessa aineistoina, joita työstetään eteenpäin ja joiden pohjalta laaditaan yleisiä suosituksia koulutustakuun parempaan toteuttamiseen. Tarkoituksena on lisätä moniammatillista ymmärrystä ja nostaa esille erilaisia näkökulmia. > Tutustu katsauksiin