Nuorisoparlamentti
Hanke selvittää, miten maakunnan ammatillisen koulutuksen järjestäjät toteuttavat nuorten koulutustakuuta. Selvityksen pohjalta luodaan toimijoiden tarpeisiin sopeutuva malli, jonka avulla koulutustakuun toteutumista parannetaan. Malli sisältää suosituksia sekä antaa välineitä nuoria ohjaaville ammattilaisille.

Uudenmaan liiton koordinoimassa hankkeessa on mukana kaksikymmentä toisen asteen ammatillisen koulutuksen järjestäjää, eli valtaosa alan toimijoista maakunnassa. Hanke toteutetaan Euroopan unionin ESR-rahoituksella vuosina 2015–2016.

 


VIERASKYNÄ

Svenskspråkiga nätverket för vägledning, ett led i utbildningsgarantin

michael-makelaAtt ungdomar klarar sig och hittar sin plats i samhället är ytterst viktigt för individen och samhället. Att göra ett rätt val då man t.ex. väljer mellan de olika alternativen inom yrkesutbildningen som 15-16 åring kan vara utmanande. Ett ”fel” val resulterar sannolikt i avbrutna studier. Vägledning i olika valsituationer är därmed ytterst viktigt. Under de senaste åren har man gjort stora satsningar på att förbättra förutsättningarna för unga att hitta rätt studieinriktning t.ex. i övergångsskedet från ett utbildningsstadium till ett annat. Utbildningsgarantin och utveckling av den livslånga vägledningen är exempel på sådana nationella satsningar. > Läs mera


TULOSSA

ON VÄLITARKASTELUN AIKA: NUORILLE PARHAAT OHJAUSPALVELUT UUDELLEMAALLE!

Hankkeen tähänastisia löydöksiä käsitellään Uudenmaan eri seuduilla järjestettävissä tilaisuuksissa alkavan syksyn ja talven aikana. Tilaisuuksissa laajalla osallistujajoukolla – seudullisilla hankkeilla ja yksittäisillä toimijoilla – on mahdollisuus nostaa vielä esille näkemyksiään nuorten ohjauspalveluiden kehittymisestä sekä siitä, minne nyt ollaan menossa uudistusten ja muutosten keskellä. Neljän seminaarin sarja tarkastelee nuorten asiaa erilaisista näkökulmista:

Järvenpää 14.10.2016. Teemana: Erityistä tukea tarvitsevat opiskelijat
Asiantuntijavieraana erityispedagogiikan professori Markku Jahnukainen, Helsingin yliopisto. Tutustu ohjelmaan> Ilmoittaudu tästä 6.10. mennessä 
Lohja 14.11.2016. Teemana: Kohti sujuvaa ohjausta
Asiantuntijavieraana: dosentti, yliopettaja Jaakko Helander, HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu. Tutustu ohjelmaan> Ilmoittaudu tästä 6.11. mennessä 
Porvoo 1.12.2016. Teemana: Nuorten tukeminen kohti myönteistä tulevaisuutta
Asiantuntijavieraana nuorisotyön ja nuorisotutkimuksen emeritaprofessori Helena Helve, Tampereen yliopisto  > Ohjelma tulossa
Vantaa 25.1.2017. Teemana: Maahanmuuttajataustaiset nuoret.  > Ohjelma tulossa

Tule mukaan kuulemaan ja keskustelemaan!


VIERASKYNÄ

Toisen asteen koulutustarjonta ja koko ikäluokan kouluttaminen

Suomessa lähes 15 prosenttia peruskoulun päättävistä nuorista ei suorita mitään toisen asteen tutkintoa. Tämä tarkoittaa sitä, että kustakin ikäluokasta noin 10 000 nuorta jää pelkän peruskoulututkinnon varaan. Tuoreessa väitöskirjatutkimuksessani tarkastelen koulutuksen tarjontarajoitteiden vaikutusta toisen asteen tutkinnon suorittamiseen. Tutkimusaineisto muodostuu neljästä kokonaisesta ikäluokasta vuosina 2000-2003 peruskoulun päättäneitä nuoria. > Lue lisää


Lainsäädännön näkökulmat esillä iltapäivätilaisuudessa 26.4.2016  

tilaisuus26042016Uudenmaan liitossa järjestettiin tilaisuus, joka tarkasteli oppilas- ja opiskelijahuoltolain sekä nuorisolain näkökulmia toisen asteen ammatillisten oppilaitosten osalta. Lähes neljäkymmentä opinto-ohjaajaa, kuraattoria, koulutusjohtajaa ja muita alueen toimijoiden edustajaa kokoontui kuulemaan asiantuntijaesityksiä. > Lue lisää


 

Katsaukset oppilaanohjauksesta, etsivästä nuorisotyöstä, nuorten aikuisten osaamisohjelmasta ja maahanmuuttajataustaustaisten nuorten ammatilliseen koulutukseen liittyvistä kysymyksistä on julkaistu

Vuoden 2015 aikana koottiin aineistoja ja koostettiin pienimuotoisia katsauksia oppilaanohjauksesta, etsivästä nuorisotyöstä, nuorten aikuisten osaamisohjelmasta ja maahanmuuttajataustaustaisten nuorten ammatilliseen koulutukseen liittyvistä kysymyksistä Uudellamaalla.Koulutustakuu_01

Katsaukset toimivat hankkeessa aineistoina, joita työstetään eteenpäin ja joiden pohjalta laaditaan yleisiä suosituksia koulutustakuun parempaan toteuttamiseen. Tarkoituksena on lisätä moniammatillista ymmärrystä ja nostaa esille erilaisia näkökulmia. > Tutustu katsauksiin