Svenskspråkiga nätverket för vägledning, ett led i utbildningsgarantin

michael-makelaAtt ungdomar klarar sig och hittar sin plats i samhället är ytterst viktigt för individen och samhället. Att göra ett rätt val då man t.ex. väljer mellan de olika alternativen inom yrkesutbildningen som 15-16 åring kan vara utmanande. Ett ”fel” val resulterar sannolikt i avbrutna studier. Vägledning i olika valsituationer är därmed ytterst viktigt. Under de senaste åren har man gjort stora satsningar på att förbättra förutsättningarna för unga att hitta rätt studieinriktning t.ex. i övergångsskedet från ett utbildningsstadium till ett annat. Utbildningsgarantin och utveckling av den livslånga vägledningen är exempel på sådana nationella satsningar.

Vid övergången från den grundläggande utbildningen till andra stadiet ser det ut på följande sätt bland de svenskspråkiga ungdomarna i Nyland:

År 2015 fördelades ungdomarna som tog emot en studieplats inom svenskspråkig gymnasie- eller yrkesutbildning direkt efter den grundläggande utbildningen enligt följande: 69,6% gymnasieutbildning /30,4% yrkesutbildning.  Jämfört med hela landet var gymansiebenägenheten drygt sju procentenheter högre inom den svenskspråkiga utbildningen.

Av årsklassen 2015 påbörjade 91 % en svenskspråkig utbildning på andra stadiet direkt efter den grundläggande utbildningen.

I Nyland har regionförvaltningsverkens svenska enhet tillsatt en samarbetsgrupp som jobbar med vägledningsärenden. Med vägledning i det här sammanhanget avses verksamhet som gör det möjligt för medborgarna i alla åldrar och olika livsskeden

  • att identifiera sin kapacitet, sin kompetens och sina intressen
  • att fatta ändamålsenliga beslut om utbildning och yrke
  • att göra sina egna, individuella val när det gäller studier, arbete och annan liknande verksamhet

Nätverket tillsattes officiellt i januari 2014. Den övergripande målsättningen är att utveckla de svenskspråkiga samarbetsstrukturerna inom vägledningen i regionen samt höja kompetensen hos de personer som arbetar med vägledningsfrågor. I nätverket medverkar, regionens svenskspråkiga yrkesutbildning, Prakticum, Axxell samt tvåspråkiga Point College, Yrkeshögskolorna Arcada och Novia, Ungdomsverkstaden SVEPS, Föreningen Luckan r.f., Helsingfors Arbis, Sydkustens landskapsförbund, huvudstadsregionens Ohjaamo/Navigatorprojekt och Nylands brigad.

Målsättningen är att inom ramen av nätverket kartlägga de pågående svensk, – och tvåspråkiga utvecklingsprojekten, hitta synergier mellan dem och på det viset maximera nyttan av utvecklingsåtgärderna som skall gynna de unga.

En av tyngdpunkterna i verksamheten under åren 2014, 2015 och 2016 har varit samarbetet med Ohjaamo/Navigator projekthelheten. Ett nära samarbete har inletts bland annat med Navigator projekten i Helsingfors, Esbo och Vanda.

Samarbetet med Nylands brigad inleddes 2014. År 2015 utfördes en kartläggning bland svenskspråkiga beväringar, man ville utreda beväringarnas syn på nuvarande vägledningstjänster före, under och efter beväringstiden. Enkäten utarbetades av Yrkeshögskolorna Arcada och Novia, Yrkesinstitutet Axxell, Föreningen Luckan r.f., Ungdomsverkstäderna SVEPS och Föregångarna, Nylands TE-byrå., Raseborgs stad, Nylands brigad och Regionförvaltningsverket. Cirka 700 svenskspråkiga beväringar svarade på enkäten sommaren 2015, 39 % av beväringarna kom från Nyland. Svaren sammanställdes av försvarsmaktens forskare, kartläggningens resultat gav värdefull information som också presenterades för Undervisnings- och kulturministeriet, Arbets- och näringsministeriet samt den nationella Time Out! – arbetsgruppen.

Resultatet visar bland annat att 25 % av beväringarna skulle ha behövt hjälp att planera sin beväringstid före tjänstgöringen. Anmärkningsvärt är också att ca 5 % av de svenskspråkiga  beväringarna saknade 2:stadiets utbildning, motsvarande siffra för hela landet landar på ca. 10%. Sammanfattningsvis, enkäten gav värdefull information som fungerar som grund för utvecklingsarbetet och visar att sektorövergripande samarbete är effektivt och ger goda resultat.

Med bland annat de här satsningarna vill man förbättra möjligheterna för de svenskspråkiga ungdomarna i Nyland och de är därmed ett bra tillägg och stöd för arbetet inom ramen av utbildningsgarantin.

Mera information ges av överinspektör Michael Mäkelä, Regionförvaltningsverkens svenska enhet för bildningsväsendet. Tel. 0295 018 616 eller michael.makela@rfv.fi

Ruotsinkielinen ohjausverkosto, yksi koulutustakuun osatekijä

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Google photo

Olet kommentoimassa Google -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s