Käsitepankki

Täällä voit tutustua tarkemmin hankkeen teeman kannalta keskeisimpiin käsitteisiin ja lyhenteisiin.


Avoin ammattiopisto on uudenlainen koulutuspolku kohti ammatillista tutkintoa. Avoin ammattiopisto tarjoaa yksilöllistä ohjausta ja joustavia opintopolkuja koulutusta ja tutkintoa vailla oleville nuorille. Uudellamaalla avoimia ammatillisia opintoja tarjoavat Omnia sekä Stadin ammattiopisto. Stadin ammattiopiston avoimet ammatilliset opinnot on suunnattu ilman opiskelupaikkaa oleville 16–29 –vuotiaille helsinkiläisnuorille sekä niille Stadin ammattiopiston opiskelijoille, jotka ovat keskeyttäneet tai ovat keskeyttämässä opintonsa. Nuori voi suorittaa avoimia ammatillisia opintoja oppilaitoksessa, työkokeilussa, työpajoilla tai harrastuksissa. Avoimet opinnot kerryttävät osaamista ja ovat osa ammatillista perustutkintoa tai valmistavaa koulutusta. > Lisätietoja toiminnasta

Ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostamisohjelma on vuosina 20112015 toteutettu opetus- ja kulttuuriministeriön, Opetushallituksen ja koulutuksen järjestäjien yhteishanke. Sen tavoitteena on ollut vähentää koulutuksen keskeyttämistä ja tukea opintojen etenemistä tavoiteajassa. Ohjelma on kattanut lähes 90 % ammatillisen peruskoulutuksen kokonaisopiskelijamäärästä. Ammatillisen peruskoulutuksen keskeyttäminen on hieman vähentynyt samalla kun koulutusalojen ja perustutkintojen väliset erot sekä oppilaitosten väliset vaihtelut ovat suuria.  > Tutustu hankkeen tuloksiin sekä koottuihin hyviin käytänteisiin.

Etsivä nuorisotyö auttaa niitä alle 29-vuotiaita nuoria, jotka ovat koulutuksen tai työmarkkinoiden ulkopuolella ja jotka tarvitsevat tukea tavoittaakseen julkisen sektorin palvelut, kiinnittyäkseen tarjolla olevaan palveluun tai jotka ovat vaarassa syrjäytyä. Etsivä nuorisotyö auttaa kasvavassa määrin nuoria. Vuonna 2013 autettavia oli jo 17 000. Etsivää nuorisotyötä tehdään kaikissa Uudenmaan kunnissa ja sitä tuetaan valtionavustuksilla. > Tutustu etsivän nuorisotyön käsikirjaan

Monialainen nuorten ohjaus- ja palveluverkosto on kuntatason viranomaisyhteistyön suunnittelun ja toimeenpanon edistäjä. Verkosto on lakisääteinen ja siihen tulee kuulua edustajat opetus-, sosiaali-, terveys- ja nuorisotoimesta sekä työ- ja poliisihallinnosta. Kunnat voivat halutessaan perustaa yhteisen verkoston. Verkoston tehtävänä on mm. koota tietoja nuorten kasvu- ja elinoloista paikallisen päätöksenteon tueksi, edistää nuorille suunnattujen palvelujen yhteensovittamista riittävyyden, laadukkuuden ja saavutettavuuden takaamiseksi sekä tehostaa yhteisiä menettelytapoja. > Tutustu lainsäädäntöön

NAO eli nuorten aikuisten osaamisohjelma on tarkoitettu niille  2029 -vuotiaille, joilta puuttuu peruskoulun jälkeinen tutkinto. Heitä on Suomessa noin 110 000, ja heistä uusmaalaisia on lähes 40 %. Ohjelma on määräaikainen ja siinä voi opiskella ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon. Ohjelmalla tavoitellaan yhteensä 36 000 opintojen aloittajaa vuosina 20132016. Vuonna 2014 ohjelmasta myönnettiin valtionavustusta Uudenmaan 14  oppilaitokselle yhteensä yli 1 500 uuden aloituspaikan verran.
> Tutustu ohjelmaan

Nuorten työpajatoiminta sijoittuu sosiaalialan palvelujen sekä koulutus- ja työmarkkinoiden välimaastoon. Työpaja tarjoaa nuorille valmennusta, koulutusta sekä kuntoutusta. Toiminnan tavoitteena on mm. tukea nuoren elämäntaitoja, sosiaalista vahvistumista sekä tekemällä oppimista. Suurin osa nuorista ohjautuu työpajoihin työvoimahallinnon ja muiden viranomaisten ohjaamana. Valmennusjakso kestää tavallisesti alle kuusi kuukautta ja sen aikana nuorelle pyritään laatimaan yksilöllinen tulevaisuuden suunnitelma. Enemmistö työpajoista on kuntien ylläpitämiä. > Lisätietoja toiminnasta

Ohjaamo on matalan kynnyksen palvelumalli alle 30-vuotiaille. Ohjaamon henkilöstö koostuu eri alojen toimijoista ja kantavana ajatuksena on ”yhden luukun” -periaate. Tavoitteena on nuoren koulutukseen ja työllistymiseen johtavan polun löytyminen. Uudellamaalla Ohjaamo-toiminta käynnistyi ESR-rahoituksella vuoden 2015 aikana Helsingissä, Vantaalla, Espoossa sekä Keski-Uudellamaalla. Myös Porvoossa on aloitettu Ohjaamo-toiminta ja Lohjalla vastaavaa toimintaa suunnitellaan osaksi nuorisokeskusta. Tällä hetkellä eri puolilla Suomea on noin 30 Ohjaamon verkosto, jonka kehittämistä tukee Keski-Suomen ELY-keskuksen Kohtaamo-hanke.  > Lisätietoja toiminnasta

Opintopolku.fi on Opetushallituksen ylläpitämä portaali, joka sisältää tietoa tutkinnoista, ammateista, koulutusvaihtoehdoista sekä opiskelusta eri oppilaitoksissa. Portaalin kautta haetaan koulutukseen. Sen kautta on saatavilla keskitetysti tietoa myös erilaisista oppilaan ja opiskelijan tukipalveluista. > Tutustu portaaliin

TELMA-koulutus on työhön ja itsenäiseen elämään valmentavaa koulutusta. Koulutuksen tavoitteena on antaa sairauden tai vamman vuoksi erityistä tukea sitä tarvitseville opiskelijoille. Opetus ja ohjaus mukautuu henkilökohtaisiin tavoitteisiin ja valmiuksiin. > Tutustu tarkemmin

TYP eli työvoiman palvelukeskus edistää pitkään työttömänä olleiden työllistymistä moniammatillisella yhteistyöllä. TYP:ssä TE-toimiston, kuntien ja Kelan olemassa olevat palvelut tarjotaan yhteisessä toimintapisteessä. Alle 25-vuotiaat työttömät työnhakijat siirtyvät TE-toimistosta, kunnasta tai Kelasta palvelukeskuksen asiakkaiksi työttömyyden kestettyä kuusi kuukautta ja jos asiakkaalla on moniammatillisen tuen tarve. Laki työvoiman palvelukeskuksista on astunut voimaan vuoden 2015 alussa. > Tutustu tarkemmin

VALMA-koulutus on tutkintoon johtamatonta ohjaavaa ja valmistavaa koulutusta. Koulutus antaa opiskelijalle valmiuksia ammatilliseen peruskoulutukseen hakeutumiseksi. Syksystä 2015 alkaen valma-koulutus uudistui siten, että aiemmat valmistavat koulutukset yhdistyivät yhdeksi kokonaisuudeksi. > Lisätietoja

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Google photo

Olet kommentoimassa Google -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s