Ohjauskirja

Hankkeen tuloksena on julkaistu sähköinen ohjauskirja, joka toimii työvälineenä nuorten ohjauksen parissa työskenteleville. Ohjauskirjaa tullaan päivittämään hankkeen kuluessa huhtikuuhun 2017 asti.

Tutustu ohjauskirjaan >

ohjauskirja


Uudellamaalla opiskelevat nuoret kertovat videoilla omista koulutusvalinnoistaan ja tekijöistä, jotka motivoivat heitä suorittamaan opintonsa: