På svenska

Gemensam utbildningsgaranti i Nyland

Projektet Gemensam utbildningsgaranti är ett tvåårigt projekt med syfte att klargöra hur anordnarna av yrkesutbildningen i Nyland har lyckats med att förverkliga utbildningsgarantin för unga. Målet är att utifrån olika utredningar utveckla en modell som anpassas till yrkesutbildningens behov och med hjälp av vilken man i fortsättningen ska förverkliga utbildningsgarantin i Nyland.

I modellen ingår rekommendationer om hur de olika aktörerna inom yrkesutbildningen kan samarbeta samt redskap för handledning och vägledning av de unga. Modellen beaktar också olika behov som finns inom olika delområden.

Tjugo anordnare av andra stadiets yrkesutbildning deltar i projektet Gemensam utbildningsgaranti, vilket innebär en majoritet av de nyländska aktörerna på området. Projektet koordineras av Nylands förbund. För de deltagande läroanstalterna ordnas fortbildning där de som behöver modellen i sitt arbete får fördjupa sig i hur modellen ska tillämpas.

Projektet förverkligas med hjälp av ESF-finansiering 2015 och 2016. Utbildningsgarantin trädde i kraft 2013 och är en del av den omfattande ungdomsgarantin. Syftet med utbildningsgarantin är att garantera en studieplats åt alla unga som har avlagt grundskolan. År 2013 hade 20 procent av alla nylänningar mellan 25 och 29 år inte avlagt någon examen efter grundskolan.