Aikuiskoulutuksen parissa työskentelevien ohjaustaidot ajan tasalle täydennyskoulutuksella

yhdessa-koulutustakuuseen-kuvaAikuiskoulutuksessa erilaiset tuen tarpeet näyttävät lisääntyneen ja monimuotoistuneen. Oppimisvaikeuksien lisäksi elämänhallintaan, toiminnanohjaukseen ja mielenterveyteen liittyviä haasteita esiintyy enenevässä määrin. Aikuisten parissa työskentelevät kouluttajat, opinto-ohjaajat ja valmentajat kaipaavatkin keinoja, miten tukea paremmin opiskelijoita selviämään opintopolullaan erilaisten oppimisen haasteiden kanssa. Tähän tarpeeseen on vastaamassa Sparraamalla paremmaksi osaajaksi – Erityinen tuki ammatillisessa aikuiskoulutuksessa –täydennyskoulutuspaketti.  Lue loppuun

Svenskspråkiga nätverket för vägledning, ett led i utbildningsgarantin

michael-makelaAtt ungdomar klarar sig och hittar sin plats i samhället är ytterst viktigt för individen och samhället. Att göra ett rätt val då man t.ex. väljer mellan de olika alternativen inom yrkesutbildningen som 15-16 åring kan vara utmanande. Ett ”fel” val resulterar sannolikt i avbrutna studier. Vägledning i olika valsituationer är därmed ytterst viktigt. Under de senaste åren har man gjort stora satsningar på att förbättra förutsättningarna för unga att hitta rätt studieinriktning t.ex. i övergångsskedet från ett utbildningsstadium till ett annat. Utbildningsgarantin och utveckling av den livslånga vägledningen är exempel på sådana nationella satsningar. Lue loppuun

Toisen asteen koulutustarjonta ja koko ikäluokan kouluttaminen

Suomessa lähes 15 prosenttia peruskoulun päättävistä nuorista ei suorita mitään toisen asteen tutkintoa. Tämä tarkoittaa sitä, että kustakin ikäluokasta noin 10 000 nuorta jää pelkän peruskoulututkinnon varaan. Tuoreessa väitöskirjatutkimuksessani tarkastelen koulutuksen tarjontarajoitteiden vaikutusta toisen asteen tutkinnon suorittamiseen. Tutkimusaineisto muodostuu neljästä kokonaisesta ikäluokasta vuosina 2000-2003 peruskoulun päättäneitä nuoria. Lue loppuun

Yrittäjyys osana kaikkea opetusta ja toimintaa

SKY-opisto

Kuva: SKY-Opisto

Suomen Kosmetologien Yhdistyksen Opistossa yrittäjyys on yhdistetty kaikkiin ammatillisiin opintoihin. Opiskelijat pääsevät hyödyntämään taitojaan ja oppimaan lisää pedagogisessa osuuskunnassa, NY Vuosi yrittäjänä -toiminnassa ja kesätyöpajassa.

Pedagogisessa osuuskunnassa opitaan ammattia ja yrittäjyyttä

Pedagoginen osuuskunta HyTa – HyvinvointiTaivas on keväällä 2014 perustettu työelämälähtöinen oppimisympäristö, joka tukee uudenlaista oppijuutta, yrittäjyyttä ja opettajuutta. HyTa on oikea yritys, jossa opiskelija tekee töitä todelliselle asiakkaalle. Yrittäjyyttä opitaan työelämässä, mikä nopeuttaa nuoren pääsyä oman alan töihin. Lue loppuun

Iha ku ois tuhat kiloo painoo harteil

Teenytjotain.fi etusivu

Teenytjotain.fi etusivu

”Pitäskö lähtee lapioimaan lunta, niin tulis fyffee vai meniskö sitä sossuluukulle? Kämpän vuokratki on maksamatta, ulosotto kai koht edes. Mä lähen ulkomaille duuniin. Oon kai laiska, ku en jaksa lähtee ees kouluu. Mut pitäs kai tehä jotai. Tulkoon raha mun luo.” Lue loppuun

Kaapeli-valmennuksella kohti uutta ammattia

Kuva: HDO

Kuva: HDO

Cable* eli kotoisasti Kaapeli on Helsingin Diakonissalaitoksella jo vuosien ajan käytössä ollut voimavarakeskeinen yhteisövalmennusmalli. Mallia on käytetty laajasti niin päihdetyön työntekijöiden kuin asiakkaidenkin kanssa, kehitysyhteistyöhankkeissa, työttömien parissa sekä lähiötyössä. Menetelmä on alun perin Hollannista, jossa se 1970–80 -lukujen taitteessa kehitettiin diakoniatyön tarpeisiin. Nopeasti muuttuvan kaupunkiympäristön asukkaiden kohtaamiseen ja tarpeiden tunnistamiseen tarvittiin uudenlaista lähestymistapaa, jossa asiakas ja työntekijä kohtaavat tasavertaisina. Lue loppuun

Musiikki motivoi ja hyödyttää nuoria kokonaisvaltaisesti

Rockin´ Wheels Pop & Jazz Konservatorion kevätjuhlassa. Kuva: Pop & Jazz Konservatorio

Rockin´ Wheels Pop & Jazz Konservatorion kevätjuhlassa. Kuva: Pop & Jazz Konservatorio

Koulutustakuu suppeasti ymmärrettynä tarkoittaa koulutuspaikan takaamista jokaiselle peruskoulun päättävälle. Koulutustakuuta voidaan lähestyä myös laajemmasta näkökulmasta. Helsingissä toimiva musiikkialan ammatillista koulutusta tarjoava Pop & Jazz Konservatorio näkee musiikissa laajat mahdollisuudet lasten ja nuoren hyvinvoinnin ja mahdollisten pudokkaiden tukemisessa. Musiikki motivoi ja siihen sisältyvä tavoitteellinen tekeminen hyödyttää nuoria kokonaisvaltaisesti. Lue loppuun

Monenlaista osaamista – menestykseen omaa polkua

Alexander GradovMinä olen Alexander Gradov. Olen 19-vuotias Suomen Liikemiesten Kauppaopiston (jäljempänä SLK) datanomiopiskelija. Olen syntynyt Pietarissa, Venäjällä ja asuin siellä 14 vuotta. Kävin Pietarissa yhdeksän vuotta saksalaista peruskoulua nimeltä SchillerSchule.

Yhdeksännen luokan jälkeen kesällä 2010 muutin Suomeen. Kun tulin Suomeen, en puhunut yhtään suomea, vain vähän saksaa ja englantia. Lue loppuun

Amikset kartalle!

Amisbarometri_kuvitus_logolla_CMYKAmmatillisen koulutuksen suosio on kasvanut tasaisesti aina 1990-luvulta alkaen ja tällä hetkellä noin puolet ikäluokasta valitsee toisen asteen koulutuspaikakseen ammatillisen oppilaitoksen. Kasvanutta suosiota ei kuitenkaan ole noteerattu tutkimuskentällä toivotulla tavalla, ja liian usein ammatilliseen koulutukseen liittyvä päätöksenteko perustuu ennakkoluuloihin ja mielikuviin tai parhaimmassa tapauksessa hatariin muistoihin omista amisopinnoista joskus 80-luvun taitteessa. Lue loppuun

Tulisiko nuorilla olla myös kansainvälisyystakuu?

mika_saarinen3388Kansainvälisyys ja globaalit megatrendit puhuttavat nyky-Suomea. Tuoreessa Amis-barometrissa todetaan, että nuoremmat ammatillisen koulutuksen opiskelijat suhtautuvat ulkomaille töihin lähtemiseen positiivisemmin kuin hieman vanhemmat. Myös kansainvälisesti suuntautuneet korkeakoulutetut nuoret lähtevät valmistumisen jälkeen herkästi pois Suomesta, tai näin ainakin lehdet otsikoivat. Uhkaako maatamme siis aivovuoto? Lue loppuun